ایگروسوفت (Igrosoft)

  بازی‌ها

میمون دیوانه

کوکتل میوه

گاراژ

کیک
شکارچی
خوش شانس
میمون دیوانه (Crazy Monkey)
نوع کارت: ویدئو اسلات
تولیدکننده: اسمارت گیمز (Smart Game)
تعداد خطوط: 9
تعداد جایزه: دو جایزه + بازی برای دو برابرسازی
تعداد حلقه: 5
حداکثر برد: 125000 کردیت
حداکثر شرط بندی: 540 کردیت

بازی

بازی پس از فشار دکمه استارت در صورتی که کردیت صفر نباشد، شروع می شود. شما می‌توانید قرعه برای خطوط و تعداد خطوط تحت بازی را تغییر دهید (ولی در این صورت جمع قرعه ها نمی‌تواند بیشتر از کردیت جاری باشد).  بعد از توقف حلقه‌ها میزان برد شما، اگر بردی داشته‌اید، مشخص خواهد گردید. در بازی تصویری ("ماسک") وجود دارد که می‌تواند جایگزین هر تصویر دیگر با درصد کمتر شود. در ضمن اگر در یک خط می توانند دو برد متفاوت بدست بیایند، این تصویر برای دریافت برد بیشتر اهمیت پیدا می کند. در این بازی امکان بازی‌کردن در 9 خط وجود دارد، به همین خاطر از لحاظ تئوری همه آنها می توانند برنده شوند. در ضمن برد کلیه حلقه‌ها جمع می‌شود. اگر بر روی صفحه خطوط برنده وجود ندارند، این خطوط به ترتیب آتش می گیرند و بعداً شماره های آنها چشمک می زنند. خطی برنده محسوب می شود که در آن حداقل 3 تصویر همانند پشت سر هم قرار گیرند، ضمناً آنها باید با انتهای سمت چپ یا راست چسبیده باشند. هر چقدر خط تصاویر مشابه بیشتری داشته باشد، درصد بالاتر بوده و قرعه در خط ضربدر آن می شود. اگر شما بردی داشته اید، می توانید برد خودتان را افزایش دهید. برای این کار لازم است دکمه ریسک را فشار دهید. هنگام نمایش خط، بازی ریسک شروع می شود.

بازی ریسک

زمانی شروع می شود که هنگام نمایش خطوط برنده، دکمه ریسک فشرده شده باشد. بر روی صفحه کارت ماشین بازیگر باز می شود. باید کارتی باز کرد که کمتر از کارت بازیگر نباشد. در صورتی که کارت بزرگتر از کارت بازیگر باشد، برد جاری دو برابر می شود، اگر کوچکتر باشد، صفر می شود و در صورت تساوی، کارتها جایگزین می شوند و ضمناً برد تغییر نمی کند. تعداد قدمها در بازی ریسک نامحدود می باشد.

بازی جایزه دار

در صورتی که در بازی اصلی در هرگونه وضعیت در حلقه ها 3 و بیشتر میمون نمایان شده است، بازی جایزه دار شروع می شود. بر روی صفحه میمون و پنج طناب وجود دارد که از بالا آویزان شده اند. هر طناب متصل به موز یا شی سفت و سخت می باشد. میمون باید کلیه طناب ها را بکشد. طناب ها می توانند به هر ترتیبی کشیده شوند. پس از کشیدن طناب، آنچه که به طناب بسته شده است، بر روی میمون می افتد. اگر موز می‌افتد، پس از خوردن موز توسط میمون، امتیازات جایزه ای داده می شوند، اگر شی سفت و سخت می‌افتد، در این صورت تنها کلاه محافظ می تواند کمک کند. در صورتی که کلاه محافظ نباشد، بازی جایزه دار تمام می شود. برای اینکه میمون کلاه محافظ داشته باشد، ضروری است در بازی اصلی قرعه حتی المقدور بیشتر انجام شود. بازی جایزه دار وقتی که کلیه طناب ها کشیده شدند، به اتمام می رسد یا وقتی که بر روی میمون بدون کلاه محافظ نارگیل، آجر یا سندان افتاد. بعد از این کلیه امتیازها ضربدر قرعه کامل شده و به برد اضافه می شوند.

بازی سوپر جایزه دار

زمانی شروع می شود که در بازی جایزه دار کلیه طناب ها کشیده شوند. بر روی صفحه دو جدول وجود دارد. یکی از آنها حاوی جایزه می باشد. پس از فشار دادن یکی از دکمه های خط 3، خط 7 جدول مربوطه باز می شود. اگر جایزه حدس زده شد، بر روی جدول برنده رقمی نمایان می شود و این رقم به میزان قرعه کامل به برد اضافه می شود.
کازینو تور